fællesskaber kolding

Fællesskaber

Mit ønske og intention er at være et mødested – et samlingspunkt – et fællesskab –
en bevægelse for transformation, ny bevidsthed og samskabelse i en ny gylden tid.

Fællesskaber

i en ny tid

For mig er fællesskaber vigtigere end nogen sinde. Fysiske rum hvor vi mødes – ligeværdigt, i øjenhøjde. For at dele vores oplevelser, indsigter og erfaringer. For at spejle og inspirere hinanden, så vi står stærkt i vores egen sandhed. Og for at vække og aktivere den viden, indsigt, vidsom og de særlige egenskaber, vi har med ind i det fysiske liv igennem vores sjæl og vores højeste bevidsthed.

Derfor skaber og facilliterer jeg løbende rum og tid til at mødes i fællesskaber. Med forskelligt indhold, som jeg fornemmer i tidens energi og flow.

Netværk af lys

Vi er alle en del af lyset. Det ligger i vores DNA og i cellerne i vores krop. Igennem vores egen integration af lyset bidrager vi til Jordens udvikling og skabelse af en ny tid på Jorden.

Jeg holder og guider ind i et lysende og kraftfuldt energifelt, der aktiverer lyset i dine celler og højner vibrationen i din krop til en frekvens din sjæl kender. Så du kan åbne til dit sjælsformål.

Netværk af lys er et fællesskab, hvor du skaber kontakt til andre ligesindede, som du kan dele med og inspireres af.

Kosmisk bevidsthedsrejse

Opdag dig selv som et multidimensionelt menneske

Vil du høre nyt om kommende fællesskaber, kan du melde dig til her

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Skriv dit fornavn og efternavn er
E-mail
fællesskaber
Fællesskaber
fællesskaber
fællesskaber

Discover more from Det Gyldne Krystalpalads

Subscribe to get the latest posts to your email.

Item added to cart.
0 items - kr.0,00