Lyskoder

Lyskoder er energi indstrømninger med viden og opdateringer til dit energi- og bevidsthedssystem. De er en del af det galaktiske lyssprog og de kommunikeres fra den guddommelige kilde af lys og skaberkraft – direkte til sjælen. Lyskoder er værktøjer til en dedikeret og dybt tranformerende rejse, hvor de støtter dig med at leve i overensstemmelse med dit sjælsformål, mening og fulde potentiale.

Lyskoder er som små programmer –  elektroniske impulser, der installeres og integreres i din krop, dit sind og dit nervesystem. Det ændrer din vibration og langsomt transformerer det dig indefra. Du begynder at huske den du er og altid har været, hvor du kommer fra og hvorfor du er her.

Igennem lyskoderne kan du downloade højfrekvent energi, som aktiverer og låser op til de sjælskoder, der ligger i dvale i dig. Din sjæls højeste frekvens af lys, visdom og skaberkraft integreres i dig og åbner til dine unikke kvaliteter og evner.

Lyskoder er højfrekvent energi, vibration og frekvens, som vores sjæl kender og ressonerer med. De kan udtrykkes og formidles igennem:

  • Lyde og toner
  • Symboler (ofte i neonfarver eller guld)
  • Håndtegn og håndbevægelser
  • Energiformidling i sin rene form

Lyskoder er komplekse og ligger udenfor vores menneskelige forståelsesramme og hverdagsbevidsthed. I stedet kan vi åbne imod, sanse og opleve ind i lyset, energierne, budskaberne og visdommen i lyskoderne.

Sådan bruger du lyskoder

Lyskoder er budbringere fra højere lag af galaktisk bevidsthed. De er fyldt med højfrekvente vibrationer, impulser og bevægelser af galaktisk visdom kommunikeret direkte til din sjæl. Lyskoder er et energetisk værktøj du kan bruge på din personlige rejse med at hæve din vibration, udvide din bevidsthed, vække din sjæl og aktivere din sjæls fulde potentiale og sjælsformål.

  • Vær i stilhed og sæt intentionen og hav ønsket om at forbinde dig til de energier og informationer i lyskoderne
  • Vend herefter din opmærksomhed – dit fokus – på lyskoderne. Forsøg at “se ind bag”
  • Forbind dig dybt til dit indre og åben dig imod og forbind dig til energierne og informationen i lyskoderne
  • Tillad energierne og lyskoderne at arbejde for og i dig og husk, det er dig der bestemmer
  • Sans og oplev vibrationen og frekvenserne i energierne og lyskoderne, der ligger til dig og lad dem vække og aktivere det i dig, du er klar til at transformere og åbne i dig

Hvad der herefter opstår er helt individuelt og i tråd med hele dig. Der er aldrig kun én sandhed. Det der er vigtigt er, at du opdager og erkender din – dybt i dit indre. At du forbinder og forener dig med din allerhøjeste bevidsthed, som du henter ind i dit fysiske liv og din fysiske krop.

Kommenter og inspirer andre med dine oplevelser og erfaringer