Sanat Kumara // At være menneske på nye måder

skaber forening til hjem

Under mit eget healing og indre bevidsthedsarbejde har jeg mødt og arbejdet med Sanat Kumara mere end én gang. Nedenfor kan du læse om mine møder og de budskaber, jeg har modtaget undervejs. Sanat Kumara én af de opstegne mestre.

Budskab fra Sanat Kumara

Sanat Kumara – mørkets fyrste. Det er mig, der kaster lys på mørket. Det er mig der kaster lys på ubetrådt land. Det er mig, der fører vej igennem mørket og viser vejen ud af mørket indtil lyset. Det er mig, der laver sprækker i mørket, så lyset kan komme igennem. Det er mig, der hjælper med at bryde et formørket sind ned. Det er mig, der hæver din frekvens til det Guddommelige lys. Det er mig, der banker fysisk smerte tilbage, hvor det hører til. Ind i det fysiske liv.

Jeg er stolt. Jeg er en del af gamle traditioner, som jeg er stolt af at tilhøre og stolt af at være en del af. Jeg har selv været på min rejse i livet og ved hvor besværligt, det kan være og hvor lang tid, det kan tage. Men jeg baner vejen for dig. Så tør du lytte og følge dit hjerte og følge mig, så viser jeg dig ud af mørket og viser dig udenom de bump, der er på vejen. Det kræver noget af dig. Det kræver tillid og det kræver åbenhed. Det kræver modet til at følge mig. Betingelsesløst. Også når dit ego og modstand taler højt. Når vi begiver os ud på rejsen er der ingen grund til at se sig tilbage. Så har du allerede taget afsked med det, som var og sammen begynder vi at bygge nyt.

Jeg har mange hjælpere i lysets børn. Lysets børn er alle de små, nye sjæle, der kommer ind til jorden. Men det er også mange tiders lysarbejdere, som vækkes rundt omkring på hele jorden. Især på den  nordlige del af halvkuglen. Jordens. Så lyset skal sendes til dem, som er mindre bemidlede. Hjælpe de svage i samfundet. De svage i Verden. Jeg giver ikke almisser, men guld til deres hjerte. Jeg brødføder dem med mine egne hænder igennem de afgrøder, man kan dyrke på Jorden. Jeg kommer med vandet og kilden af lys. Så vi sammen kan hæve frekvensen i de fødevare, vi spiser. I de ting vi dyrker. Kærligt og hensysfuldt i samarbejde med Moder Jord.  Jeg støtter helhed og mening. Jeg støtter dem, der arbejder for helhed og mening. Med alt det de laver. Også dem der brødføder andre, med deres energi eller med deres evner. Deres fysiske evner. Dem som dyrker afgrøderne.

At være menneske på nye måder

At fornemme og sanse og en oplevelse af at være. I og med  – uden at forstå. At forstå og vide er et behov, der opstår igennem vores ego. Vores solar plexus. Modstykket til det er overgivelse. At være – som er det, vi er, når vi overgår til vores rene energiform. Vores sind tolker, fortolker eller har en mening så hjerne, kroppen og vores sanser bearbejder vores indtryk. Det er tillokkende at være fri af og samtidig, kan det opleves svært, da det er koblet til vores ego identitet – vores tillærte identitet her i livet og hele vores  selvbillede af at være et menneske.

Sanat Kumara hjælper os til at være mennesker på nye måder. Fri at egoets identitet og behov for at vide og forstå. Frihed til at være. Skiftet i menneskehedens identitet. Sanat Kumara hjælper med at bryde gamle vaner, mønstre og måder at se os selv på ned. Det er kæmpe skifte. Et skifte vi på ingen måde kan forstå med hovedet og hjernen – vores hverdagsbevidsthed.

Meningen er at det hele skal smeltes sammen til ét og være med i processen og være med på rejsen. Sanat Kumara arbejder for menneskehedens bevidsthedsudvidelse og transformation ind i lyset. Både på det åndelige plan og på det lavpraktiske plan. Han finder åndelige vejledere og mennesker, der kan formidle og kommunikere og som kan samle. Som kan undervise. Som kan sprede budskabet om lys og kærlighed i fællesskaber og i det talte ord.

Sanat Kumara er hjerternes fest. Det er her vi går i samklang med hinanden og med universet. Med kærligheden. Hvor vi bliver en stor flok. Vi er menneskeheden og vi samskaber. I kærlighed og lys til og med hinanden. Med universet og den Guddommelige kraft. Vi tillader, vi alle er her på lige fod med hinanden, naturen og dyrene. Med alt det som eksisterer her. Der bringer vi os fælles ind i en højere energi og en højere frekvens, hvor vi alle er ét og hvor vi samskaber med hinanden ud fra hjertet. Det hjælper Sanat Kumara os med.

Sådan ser jeg Sanat Kumara

Vil du arbejde med Sanat Kumara

Kanaliseret, guidet formidling med invitationer ind til lyset i dit hjerte og ind i mødet med din sjæl og dig selv i din rene form.

Kommenter og inspirer andre med dine oplevelser og erfaringer